Marko Čuljak
Tennis coach - Tennis academy SET, Široki Brijeg

Rodjen sam 12.04.1979. Višu trenersku upisujem 1999g, diplomiram 2002g na kineziološkom fakultetu u Zagrebu i stjećem zvanje diplomiranog višeg trenera smijer tenis. 2014g polazem ITF Level2, 2016g ITF Level1, 2018g GPTCA C - licenca, 2019g GPTCA B licenca