Bojana Simonovska
CREŠA SPORT - Skopje

“Кога мислам на тенис мислам на...“ самостојност, дисциплина, друштевена игра, натпреварување, самоконтрола, стекнување на нови пријателства, здобивање на нови знаења, почит кон себе, другарчињата и тренерот.

Јас го сакам тенисот !

име и презиме: Бојана Симоновска

 година на раѓање: 2009 

град и држава: Охрид, Р.С.Македонија 

тренери: 

Вилма Марковска - тенис и Дејан Новковски - моторика

основно училиште: ОУ ”Мирче Ацев-Ѓорче Петров