Itan Kantardžiev
CREŠA SPORT - Skopje

‘’Кога мислам на тенис, мислам за/на ...’’: 

Да ги победувам сите !!!

име и презиме: Итан Кантарџиев 

година на раѓање: 2014 

град и држава: Скопје, Македонија 

матичен клуб: Цреша спорт 

тренери: 

Вилма Марковска и Антонија Марковска - тенис, Дејан Новковски - моторика

училиште:  Киро Глигоров