Marija Jakimovska
CREŠA SPORT - Skopje

‘’Кога мислам на тенис, мислам за/на ...’’:

 ... на победа ... и на другарките со кои си играм !!!

година на раѓање: 2016

град и држава: Скопје - Македонија

матичен клуб: Цреша спорт

тренери:

Вилма Марковска, Драган Трпковски , Антонија Марковска

најзначаен спортски резултат до сега: Две први места во трчање штафета 

 Градинка: ,,Пролет“