Matej Pehčevski
CREŠA SPORT, TK MTP - Skopje

‘’Кога мислам на тенис, мислам на ...’’:

јачинаелеганција, сила, брзина, спин, контролирање на енергија, да не ме контролира резултатот“.

име и презиме: Матеј Пехчевски

година на раѓање: 28.01.2009

град и држава: Скопје, Република Македонија

матичен клуб: ТК МТП - Скопје

тренери: 

Вилма Марковска, тенис и Дејан Новковски, моторика 

училиште: НОВА