Tamara Nelkovska
CREŠA SPORT - Skopje

’Кога мислам на тенис, мислам за/на ...’’:

Дома нема да има место за сите пехари!!!

име и презиме: Тамара Нелковска 

година на раѓање: 2015

град и држава: Скопје, Македонија 

матичен клуб: Цреша спорт

тренери:

Вилма Марковска и Антонија Марковска-тенис, Дејан Новковски-моторика 

училиште: 11-ти Октомври